Friday, June 24, 2011

Allah knows..

"Allah mengetahui apa yang dikandung oleh setiap perempuan, apa yang kurang sempurna dan apa yang bertambah dalam rahim. Dan segala sesuatu ada ukuran di sisi-Nya." (surah Ar-Ra'd : 8) 

0 comments: